PREMI MÒNICA HILL

Bases 2023
Introducció

Hi ha persones que dediquen la seva vida a millorar la de la resta de ciutadans/es, no solament des de l’àmbit professional, sinó des del plànol solidari, social i mediambiental, les 24 hores de cada dia. La Mònica Hill i Giménez ens va demostrar que des de la lluita, la persistència, els valors i l’acció contínua es poden aconseguir moltes coses que fan que la nostra societat sigui millor i més amable.

 

La Mònica Hill ha tingut una trajectòria molt enriquidora per la ciutat on va néixer i de la que mai ha volgut marxar, destaquem els següents:

 • Fundadora de Col·lectiu Bosc Verd.
 • Regidora i portaveu del Grup Municipal d’ERC de l’ajuntament de Vilafranca.
 • Consellera del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i presidenta del Grup Comarcal de l’Alt Penedès d’ERC.
 • Ha militat a diverses organitzacions polítiques com els Joves Independentistes de Vilafranca, al Moviment de Defensa de la Terra, a l’Assemblea d’Unitat Popular, a la CUP de Vilafranca...
 • Col·laboradora de diverses associacions en defensa del territori com No al Cim, Salvem el Penedès, Stop Agroparc, Sos Penedès, Plataforma Salvem Samuntà, Plataforma Contra el Tren d’Alta Velocitat, Coordinadora d’Entitats Ecologistes del Penedès, Ecologistes de Catalunya...
 • Treballadora de la Mancomunitat on desenvolupava tasques de formació ambiental, d’educació ambiental a totes les escoles de l’Alt Penedès - Garraf, de promoció del sistema de recollida porta a porta, de campanyes de sensibilització ambiental en temes de reciclatge a l’àmbit municipal...
 • Promotora de la millora del funcionament del rebost solidari.
 • Col·laboració en accions adreçades als col·lectius més vulnerables a l’àmbit educatiu, beques menjador, treballar per promoure habitatges socials.
 • Col·laboració en accions en contra de la violència de gènere i a favor de l’empoderament del feminisme.
 • Participació en l’àmbit cultural i associatiu del Penedès, la Mostra d’Espectacles de Carrer durant 10 anys, a la Coordinadora de les Festes de Sant Raimon de 1990, l’Associació de Veïns del Centre Vila...
 • Col·laboració en accions en defensa de la millora laboral de treballadors/es com a presidenta del Comitè d’Empresa de la Mancomunitat Penedès – Garraf.
 • Promotora de lluites compartides en pro de la independència i la llengua catalana (restaurant cultural Via Fora, Marxa de Torxes, Comissió 11 de Setembre,  Coordinadora d’Associacions per la Llengua,  Correllengua de diversos anys...)
 • Especialitzada en l’escolta activa, l’observació i en lluitar en pro dels més vulnerables sense més recompensa que saber que això que ella denominava justícia social, sempre amb uns ulls plens d’il·lusió i un somriure als llavis.

 

Aquest premi s’ha constituït per retre un reconeixement amb ella i a la seva trajectòria,  fent visibles els imprescindibles. 

 

El premi vol reconèixer la tasca de persones de la Vegueria Penedès que treballen des de l’anonimat en pro d’ajudar en aspectes socials, solidaris, i/o mediambientals per donar-los visibilitat i agrair la generositat i l’entrega a la tasca realitzada, promocionar-la i ajudar al fet que es pugui difondre i millorar mitjançant una contribució econòmica al millor projecte/persona. 

PRIMER. El premi

La nostra missió és preservar en el temps, l’esperit de lluita de les causes solidàries, socials i mediambientals i que fomentem un Penedès amb valors i amb unes xarxes socials ciutadanes que treballin per mantenir-los vius.

Aquest és el llegat que ens ha deixat la Mònica i volem consolidar-lo any darrere any.

SEGON. Requisits

Persona  individual i/o col·lectiu que impulsa el seu projecte en la vegueria del Penedès. S’hi poden presentar en nom propi o bé presentar a una altra persona.

El seu projecte i/o actuació ha de tenir com a objectiu la lluita i suport per les causes solidàries, socials i mediambientals

TERCER. Convocatòria

La convocatòria  del premi es difondrà a través dels següent mitjans:

Web: www. imprescindiblesmh.cat

Twitter: @ImprescindibleM

Instagram: ImprescindiblesMH

Premsa comarcal i nacional.

Butlletins municipals de la vegueria del Penedes.

QUART. Candidatures

El termini de presentació de candidatures es tancarà el dia 1 de novembre .

Per a la presentació d’una candidatura caldrà fer arribar al correu electrònic info@imprescindiblesmh.cat, el nom i cognoms de la persona candidata, el seu telèfon i correu electrònic, i una descripció de l ‘actuació . 

O en format paper en la bústia de l’entitat Bosc Verd situada a l’Escorxador (Carrer de l'Escorxador, 08720 Vilafranca del Penedès).

En la web. www.imprescindiblesmh.cat hi haurà el formulari amb els contingut per a la presentació de la candidatura. L’actuació i /o projecte ha de revertir en un aspecte social i/o mediambiental de la vegueria del Penedès.

La documentació presentada quedarà en dipòsit de l’arxiu dels premis.

CINQUÈ. Jurat

El jurat està integrat per persones vinculades a les entitats i entorn de la Mònica Hill. Estarà format per cinc persones, un membre d’aquestes, com a mínim, serà del col·lectiu els Imprescindibles i amb recolzament de l’entitat del Bosc Verd.

El jurat sota el seu criteri i tenint en compte l’objectiu de la convocatòria dels Premis seleccionarà la candidatura guanyadora.

El jurat valorarà si cal realitzar alguna entrevista amb alguna candidatura per tal d’obtenir la informació que complementi la proposta presentada.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

SISÈ. El lliurament del premi

El lliurament del Premi es farà públic al mes de novembre. Es realitzarà un acte a on s’anunciarà la candidatura guanyadora  i el seu projecte.

L’aportació econòmica del premi es de 1.500€.

Aquest import cal que reverteixi sobre el projecte que porta a terme la candidatura guanyadora.

SETÈ. Justificació

Es farà seguiment de les actuacions del projecte, i caldrà justificar les accions que s’han portat a terme amb la dotació del premi.

El seguiment el realitzarà el col·lectiu dels imprescindibles.

VUITÈ. Protecció de dades

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació:

Finalitat: Gestionar l'enviament d'informació y comunicació d'actes, jornades, etc. relacionades amb els premis Mònica Hill.

Legitimació: El consentiment de l'interessat.

Destinataris: El responsable no comunicarà les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets de les persones interessades: Podeu sol·licitar l’accés, la rectificació, la supressió o la limitació del tractament de les vostres dades així com la retirada del consentiment prestat per aquest tractament. Les persones candidates tenen dret a presentar una reclamació davant Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).

NOVÈ. Altres

La presentació d’una candidatura comporta l’acceptació d’aquestes bases.

Els organitzadors dels Premis, es reserven el dret de realitzar modificacions per a resoldre situacions imprevistes.

L’acceptació del premi implica l’autorització de fer públic la candidatura, amb el nom i cognom de la persona i el projecte, així com el seguiment de les actuacions realitzades amb l’aportació econòmica del premi.

L’acceptació del premi implica l’autorització per el tractament d’imatges que es realitzin en l’acte de lliurament del premi i del projecte que es realitza.

El jurat es reserva el dret de atorgar un segon premi o be donar per desert segons el projectes presentats.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor, revise los detalles y acepte el servicio para ver las traducciones.